Comments are closed.

船頭 (sendō) reiškia „valtininkas“
aukštyn